Hikaru Natsuki trở lại về nhà ông chú ở quê sau bao nhiêu ngày tháng xa nhà. Khi về đây em nó bắt đầu làm nào loạn vùng quê lên, gạ gẫm cả ông chú với mới ông già hàng xóm chịch nhau. Mấy ông này sợ em nó cho vào tròng, không dám làm gì, nhưng sau đó đã không chịu được nữa và đã đơm em nó tới bến…. Em này tuy trẻ nhưng gu lại hơi mặn…. Liệu em nó sẽ ứng biến ra sao, mời anh em cùng đón xem!!