Mei miyajima đã có bạn trai rồi, nhưng họ lại yêu xa, nên tình cảm của em này cũng bị lung lay theo. Anh chàng người yêu tinh lắm, nhưng không thể làm gì khi em nó trối bay trối biến khi ngủ với người khác. Và anh này đã đến nhà em nó và nện em nó hàng ngày luôn cho bõ tức. Tưởng khi anh ta ở gần em nó hơn thì em này thôi ngoại tình, nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Liệu mọi chuyện diễn biến ra sao, mời anh em cùng đón xem!!